KALİTE KONTROL

Hatasız, tek ve sürdürülebilir ürün kalitesi…

Esans ve aromalarımız üretim öncesinde ve sonrasında ki her aşamada ayrıntılı yüksek kalite ve kontrol testlerine tabi tutulmakta,bütün ürünlerimiz için analiz sertifikası hazırlanmaktadır.

Standart olarak uygulamış olduğumuz testler:
-kırılma indisi tayini
-yoğunluk
-renk , koku ve nem
-mikrobiyolojik testler
-ürün ömrü
-asidite
-gs-ms kontrolü
-fiziksel ve kimyasal testler
-içerik testleri
-parlama (flash point)
-kalıcılık
-tanecik boyutu testi