DEĞERLERİMİZ


Bizden biri olmak için, biz gibi olmak için…


Aromis Kimyanın temel değerleri, tüm çalışanlarıyla birlikte, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki ortaklıkları ve müşterileri için sabit ve değişmezdir. Bunlar;


» Etik davranış ve dürüstlük
» Toplam Kalite
» İnsana ve çevreye saygı
» Yenilikçiliğe yatırım


Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.