کنترل کیفیت

کیفیت قابل تداوم، منحصر بفرد و بدون خطا کالا...

اسانس و عصاره هایمان قبل از تولید و بعد از تولید در هر دو مرحله بصورت تفصیلاتی تابع تستهای کنترل و کیفیت بالا میگردد، جهت همگی کالاهایمان سرتیفیکیت آنالیز تهیه گردیده میشود.

تست هایی که بصورت استاندارد اجراء مینماییم؛
تعیین اندکس شکست
غلظت
رنگ، بو و نم
تستهای میکروبیولوژی
عمر کالا
اسیداته
کنترل gs-ms
تستهای فیزیکی و شیمیائی
تست محتویات
تست شعله وری (فلش پوینت)
ماندگاری
تست اندازه دانه