موسساتی

در باره ما

شرکا آرومیس کیمیا از بدو تاسیس خود از سال 2007 تاکنون با پرسنل مجرب، آزمایشگاههای مجهز با تکنولوژی بالا، پروسس تولید حاوی سرتیفیکیت و پروژه های مدرن ویژه خود بعد دیگری به صنعت عصاره و اسانس کشورمان بخشیده و شریک راهکار موسسات متعددی شده است.

شرکت، در نتیجه پیگیری ترندهای جهانی بتوسط اکیب ویژه و فعالیتهای مشترکانه با متخصصین عطر و عصاره با تولید عطر و عصاره صرفاً به فعالیتهای امروزی مشتریانش مشارکت نداشته و کالاهای آتی را نیز سوق دهی کرده و چشم انداز مشترکی بدست آورده است.

سرمایه گزاری مداوم به تحقیقات و نوآوری، با پروژه های مدرن و فناوری منطبق بر آخرین استانداردهای کیفیت، شرکتمان صرفاً در بازارهای داخلی نبوده و در بازارهای جهانی نیز جایگاه خود را کسب کرده و هر نوع فعالیتهای مشترکانه را ارزیابی میکند.