نوآوریترند کور

جهت ابداع موفقیت آمیز، تحقیقات تفصیلاتی و پیگیری مداوم

ترند کور، گروهی میباشد که همگی از متخصصین مجرب در زمینه فعالیت خود تشکیل یافته است. اکیب هر نوع ترندهای بو و لذت را در همگی نقاط جهان تعقیب کرده و در سایه این اطلاعات "کنسپت طراحی" تشکیل یافته از بوها و لذتهای محبوب زمان را به مشتریانش تقدیم میدارد
اکیب همزمان با آن اطلاعات در رابطه با اوضاع اقتصادی منطقه، ترندهای بسته بندی و رنگ بندی را نیز پیگیری کرده و در درراستاء درخواست مشتریان، معارفاتی تهیه کرده و این اطلاعات را تقدیم میدارد. بدین ترتیب مشتریان امکان دسترسی به هر نوع اطلاعات لازمه جهت عرضه کالا مورد نظر به بازار داشته و امکان بهترین و صحیح ترین طراحی را خواهند داشت