کالاهای ویژه

تستها و حرفه ای ها جهت اجراعات سخت

اسانس و عصاره بهمراه خوشی و مفرح بودن کالا، اجراء شدنش در برخی از گروه کالاها بهمان اندازه سخت میباشد، کالاهایی میباشند که نیاز به فناوری بالا و پژوهش & توسعه میباشند. موفقیت آمیز بودن این اجراعات و استقرار داشتن بو/ لذت برای مشتریانمان اهمیت حیاتی را دارا میباشد.

ما در اثناء طراحی اسانس و عصاره جهت این گروه کالاها، بتوسط تجهیزات صنعتی و اکیب مجربمان آزمایشات ویژه ای را عملی میسازم، انطباق داشتن کامل کالایمان را فراهم کرده و با برطرف ساختن معضلات احتمالی، کالا را به مشتریانمان تقدیم میداریم.

برخی از این کالاها؛

نظافت کننده ها با خاصیت اسیدی بالا
اجراعات صابون جامد
نرم کننده های ویژه
تهویه هوا رافع بوهای ناخوشایند
دکوسفرهای 21-30- 45 روزه
اجراء اسنسهای پلاستیکی و کائوچوئی
اجراء شیرینیجات حرارت بالا